Chisom Okechukwu

Senior Program Officer, Policy and Advocacy, Africa Region, Bill & Melinda Gates Foundation

世界経済フォーラムについて

パートナーとメンバー

  • 参加する

言語

プライバシーポリシーと利用規約

© 2024 世界経済フォーラム