Annual Meeting of the New Champions

27—29 6月 2017 Dalian, People's Republic of China
Moderated by

Lin Xueling

Panellist

Yan Xuan

Dai Wei

Zeng Qinghong

Liu Shijin