Andong Cao

student at Dongzhou Middle School in Haimen, Jiangsu, China.